Działalność gospodarcza

ORGANIZACJE WSPIERAJĄCE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

LEWIATAN, http://pkpplewiatan.pl/

PKPP Lewiatan skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3500 firm zatrudniających w sumie ponad 600 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE. 

Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek. Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości i przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną. Dlaczego warto zostać naszym członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców? Przekonaj się sam!

Przy Lewiatanie działa także forum Młodych Lewiatan  www.fmlewiatan.pl/   i sieć aniołów biznesu: http://www.lba.pl/

 

Business Centre Club  http://www.bcc.org.pl/

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.

Pod swoją agendą BCC posiada także studenckie forum http://sfbcc.org.pl/ , które w naszym egionie prężnie działa w Toruniu i Bydgoszczy.

 

ANIOŁY BIZNESU

Anioły Biznesu (określani także jako Business Angels lub Angel Investors lub Informal Investors) to inwestorzy inwestujący najczęściej własne środki finansowe przeważnie w przedsięwzięcia w fazie rozpoczęcia działalności ("seed") i przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju ("startup").

Oprócz pieniędzy wnoszą swoje doświadczenie i często blisko współpracują z zarządzającymi projektem / przedsiębiorstwem. Dla Aniołów Biznesu inwestowanie jest często drugorzędną aktywnością zawodową lub życiową. Anioły Biznesu inwestują samodzielnie oraz z innymi Aniołami Biznesu.

Swoje inwestycje realizują przeważnie bezpośrednio lub poprzez wehikuły finansowe czy quasi-fundusze (spółki zlokalizowane w kraju-siedziby przedsiębiorstwa lub kraju o uprzywilejowanym traktowaniu inwestorów, czyli tzw. raje podatkowe). Z tego powodu są określani także jako Inwestorzy Nieformalni (Informal Investors).

Ze względu na moment dokonania inwestycji (faza rozpoczęcia działalności, czyli faza zasiewu lub seed, oraz wczesna faza rozwoju, czyli startup) inwestycje Aniołów Biznesu stanowią część Venture Capital.

(źródło: http://www.venture-capital.info.pl/anioly_biznesu.html)

W Internecie sporo jest stron organizacji zajmujących się kojarzeniem inwestorów i przedsiębiorców np.:

http://www.aniolybiznesu.org/

http://www.wsab.org.pl/

http://www.lba.pl/

http://www.lsab.lublin.pl

http://www.polban.pl

http://www.amberinvest.org

www.ines.org.pl
www.psab.pl

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości:

Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki wspierających działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii.

W perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013 Agencja jest odpowiedzialna za wdrażanie działań w ramach trzech programów operacyjnych Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki i Rozwój Polski Wschodniej.

http://www.parp.gov.pl

PARP prowadzi także portale informacyjne:

www.web.gov.pl – poświęcony e-biznesowi

www.pi.gov.pl – poświęcony innowacjom i komercjalizacji wiedzy

http://ksu.parp.gov.pl/  - Na Portalu Krajowej Sieci Innowacji KSU, znajdziesz informacje, gdzie Twoja firma może uzyskać analizę potrzeb i możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych a także obsługę procesu wprowadzania nowych technologii (audyt technologiczny i transfer technologii).  22 ośrodki KSI KSU są wyspecjalizowane w proinnowacyjnym doradztwie, ich oferta adresowana jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego http://www.tarr.org.pl

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest spółką akcyjną działającą od 1995 r. Od początku swego istnienia współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz samorządami lokalnymi biorąc aktywny udział w działaniach na rzecz rozwoju województwa kujawsko- pomorskiego.

TARR S.A. wspiera inicjatywy lokalne poprzez pomoc w przygotowaniu strategii dla różnych szczebli samorządu oraz innych partnerów gospodarczych i społecznych, przygotowuje studia wykonalności i biznes plany dla projektów infrastrukturalnych i inwestycyjnych, organizuje szkolenia, seminaria i konferencje dla przedstawicieli władz samorządowych.

Najważniejszym projektem przygotowanym i realizowanym przez TARR S.A. jest Toruński Park Technologiczny (TPT). TPT działa w ramach TARR S.A. jako wyodrębniona organizacyjnie jednostka, która formalnie została powołana 1 maja 2005 roku. Toruński Park należy do Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Konsorcjum Parków Technologicznych w Polsce. TPT ma za zadanie przyciągać do miasta inwestorów i tworzyć warunki zachęcające do prowadzenia w Toruniu działalności gospodarczej oraz wspierać rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

 

Toruński Park technologiczny: http://www.technopark.org.pl/

 

Enterprise Europe Network http://www.een.org.pl/index.php/o-nas.html

Sieć Enterprise Europe Network działa od 1 stycznia 2008 r. Sieć została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP) i łączy w sobie dorobek i zalety dwóch poprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres.

Sieć oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Sieć Enterprise Europe Network jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw.

Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.

http://www.een.tarr.org.pl/